Planerar du att ta upp studier? I vissa fall kan du då behöva flytta för att ha närmare till campus och kunna delta i de föreläsningar, gruppuppgifter, presentationer med mera som ingår i dina kurser. Bara detta kan ju i sig vara ett helt projekt, och det gör inte heller saken lättare att studentboenden ofta är relativt små i storleken, vilket kan innebära att du får det svårt att få plats med alla dina tillhörigheter. I sådana fall kan det vara en bra idé att använda dig av magasinering.

Så fungerar magasinering
När du väljer att hyra ett utrymme i ett magasin kan du enkelt frigöra mycket plats genom att transportera dit och lagra tillhörigheter som är skrymmande och som du inte har behov av just då. Det kan till exempel röra sig om möbler, men också flyttlådor och kartonger med saker. En annan bra idé om det är ont om utrymme där hemma är att magasinera stora och skrymmande vinterkläder under sommaren.

Det fungerar som så att du hyr en plats vars storlek beror på hur mycket saker du behöver förvara – ofta mätt i kubikmeter. Du kan sedan transportera dit dina tillhörigheter och låsa in dem i förrådsutrymmet. Magasinet har hand om säkerheten, vilket inte enbart innebär att de har övervakningssystem för att förhindra och upptäcka inbrott – de har också uppvärmning av förrådet för att inget som är känsligt för temperaturförändringar ska ta skada av kyla.

Tänk på detta när du magasinerar
När du ska magasinera är det viktigt att tänka på hur du organiserar dina saker. Det handlar ju inte bara om att använda ytan i förrådet så effektivt som möjligt, utan också om att du ska kunna hitta och komma åt dina saker igen när du behöver dem nästa gång. Här följer därför några råd och tips på hur du ska göra:

• Märk upp flyttlådor och kartonger så att du vet vad som finns i varje, och inte behöver öppna upp varje låda för att hitta en viss sak. Se därför även till att inte blanda många olika typer av saker, utan organisera i lådorna på ett logiskt sätt.
• Organisera saker i förrådet baserat på hur ofta du kan tänkas komma behöva dem. Du kanske inte kommer ta ut den där soffan förrän du ska tömma magasinet, så den kan stå längst in – men du kommer kanske vilja komma åt vinterjackan när det börjar bli kallt, så den kan ligga närmare ingången.
• Om du magasinerar stöldbegärliga saker eller tillhörigheter med högt ekonomiskt värde är det starkt rekommenderat att du tar reda på om de innefattas av din hemförsäkring eller om du behöver skaffa ett magasineringstillägg eller dylikt.